Ajokortti > Ajo-oikeus
YhteystiedotAjo-oikeus

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla tämän ajoneuvon ajo-oikeus. Pienitehoista mopoa (kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on 25 km/h ja moottorin enimmäisteho on 1 kW) saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Ajo-oikeus alkaa:

  • kun ajokortti luovutetaan tai
  • kun kuljettajatutkinto on hyväksytysti suoritettu ja todistus tutkinnon suorittamisesta luovutettu.

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia.

Mopoa saa kuljettaa ilman mopokorttia, jos henkilö on täyttänyt 15 vuotta ennen 1.1.2000.

Ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määrätyllä ei ole ajo-oikeutta. Ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun henkilölle palautetaan ajokortti ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen. Jos ajokorttia ei ole saatu ajokieltoon määrättäessä viranomaisen haltuun, ajo-oikeus alkaa, kun henkilölle luovutetaan uusi ajokortti.

Ajo-oikeuden voimassaolo

Ryhmään 1 kuuluva ajokortti annetaan 15 vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun hakija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Ryhmään 1 kuuluvia ajokorttiluokkia sisältävä ajokortti annetaan viideksi vuodeksi myös silloin, kun hakija on täyttänyt 65 vuotta.

Ryhmään 2 kuuluva ajokortti annetaan viideksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun hakija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti annetaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Ryhmään 2 kuuluvia ajokorttiluokkia sisältävä ajokortti annetaan kahdeksi vuodeksi myös silloin, kun hakija on täyttänyt 68 vuotta.

Ajokortti annetaan näitä määräaikoja lyhyemmäksi ajaksi, mikäli lääkärintodistus sitä edellyttää.

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: