Tillstånd > Tillstånd för utlänningar > Uppehållstillstånd > Familjemedlemmar till finska medborgare
Kontakt informationFamiljemedlemmar till finska medborgare

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska medborgare kan ansökas i Finland eller i utlandet. I Finland är det polisen på utlänningens hemort som avgör om uppehållstillstånd beviljas eller inte.

Som familjemedlem räknas

  • en make/maka eller registrerad partner av samma kön,
  • ett ogift barn under 18 år, och
  • en sambo, om paret har bott tillsammans i minst två år eller om de har ett gemensamt barn.

Vid ansökan om uppehållstillstånd för make/maka eller sambo behövs:

Vid ansökan om uppehållstillstånd för barn behövs:
Migrationsverket/Uppehållstillståndsblanketter

En finsk medborgares familjemedlem som på grund av sitt medborgarskap behöver visum för att komma in i landet måste ansöka om visum vid en av Finlands beskickningar före inresan. I visumansökan ska personen ange det verkliga syftet med inresan, exempelvis äktenskap, registrerat parförhållande, samboskap eller avsikt att ingå äktenskap eller bilda familj.

När uppehållstillstånd ansöks har polisen rätt att utföra en s.k. äktenskapsutredning. En äktenskapsutredning utförs oftast med anledning av att makarna har känt varandra bara en kort tid.

Avgiften uppbärs då ansökan om uppehållstillstånd lämnas. Avgift uppbärs även för vägrande beslut och för beslut om att ansökningar ska förfalla.
Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: