Luvat > Ulkomaalaisluvat > Oleskeluluvat > Elinkeinonharjoittaja
YhteystiedotElinkeinonharjoittaja

Uuden määräaikaisen elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan (jatkoluvan) myöntää asuinpaikan poliisi. Lupaa haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Ensimmäisen oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan sisältyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) osaratkaisu. ELY:n tekemän osaratkaisun jälkeen poliisi tekee oleskelulupapäätöksen. Lupahakemus on syytä jättää hyvissä ajoin ennen edellisen luvan päättymistä.

Poliisi myöntää uuden määräaikaisen oleskeluluvan, jos edellytykset, joiden perusteella edellinen määräaikainen oleskelulupa myönnettiin, ovat edelleen voimassa.

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi:

  • oleskelulupahakemus elinkeinon harjoittamisen perusteella (OLE_EHA)
  • kopio passista (passi esitettävä lupaa haettaessa)
  • valokuva (Valokuvaohje)
  • selvitys toimitiloista (vuokrasopimus tms. liitteeksi)
  • todistus ammatin- tai elinkeinonharjoittajan ammattipätevyydestä,
  • selvitys hakijan toimeentulosta (virallinen tuloslaskelma ja tase)
  • selvitys yritystoiminnan työllistävästä vaikutuksesta (todennäköisesti tarvittavan henkilöstön lukumäärä)
  • yrityksen kaupparekisteriote

Maahanmuuttovirasto / Oleskelulupalomakkeet

Voit hakea oleskelulupaa myös sähköisesti.

EU:n jäsenmaiden kansalaiset ja heihin rinnastettavat eivät tarvitse elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa.

Oleskeluluvista peritään maksu hakemusta jätettäessä. Maksu peritään myös kielteisistä päätöksistä ja hakemusten rauettamisista.

Tulostettava versio

Share

Hae sivustolta: