Identitetskort >
Kontakt informationIdentitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg om innehavarens identitet. Identitetskortet kan även användas som resedokument i begränsad utsträckning och har ett chips för elektronisk kommunikation.

Den sökande kan begära att hans eller hennes sjukförsäkringsuppgifter läggs till på kortet som då kan användas istället för FPA-kortet till exempel vid apotek eller läkarstationer. 

Identitetskort ansöks hos och utfärdas av polisen. Identitetskort utfärdas under vissa förutsättningar också för utlänningar eller minderåriga. Av särskilda skäl kan även ett temporärt identitetskort utfärdas.

Identitetskortet gäller i fem år. Ett temporärt identitetskort gäller i högst fyra månader. Man kan inneha endast ett giltigt identitetskort åt gången.

Serviceavgifter 

Mer information:
Medborgarcertifikat
Lag om identitetskort (829/1999)

Heltäckande information om det elektroniska personkortet:
www.fineid.fi
Befolkningsregistercentralen 

Du kan rådfråga polisen om hur man använder det elektroniska identitetskortet.

kuva

Bild av identitetskort

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: