Identitetskort >
Kontakt informationIdentitetskort

Ett identitetskort är ett bildförsett intyg om sin innehavares identitet. Identitetskortet kan i begränsad utsträckning användas också som resedokument.

Kortet innehåller dessutom en teknisk del (chips) som behövs vid elektronisk kommunikation och som gör det möjligt bland annat att utnyttja elektroniska tjänster (s.k. elektroniskt personkort).

Den sökande kan begära att hans eller hennes sjukförsäkringsuppgifter tilläggs varvid kortet kan användas i stället för FPA-kortet till exempel i apotek eller vid besök i läkarstationer.

Identitetskort ansöks hos och utfärdas av polisen. Identitetskort utfärdas under vissa förutsättningar också för utlänningar eller minderåriga. Av särskilda skäl kan även ett temporärt identitetskort utfärdas.

Identitetskortet gäller fem år. Ett temporärt identitetskort gäller högst fyra månader. Samma person kan inneha endast ett giltigt identitetskort.

» Serviceavgifter

Mera information:
Medborgarcertifikat
Lag om identitetskort (829/1999)

Heltäckande information om det elektroniska personkortet:
www.fineid.fi
Befolkningsregistercentralen
www.gemalto.fi

Du kan rådfråga polisen om hur man använder det elektroniska personkortet och i polisinrättningen kan du prova hur det fungerar.


kuva

Bild av identitetskort

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: