Pass >
Kontakt informationPass

Ett pass är ett resedokument som polisen utfärdar till finska medborgare. Ett pass är även ett officiellt identitetsbevis. Uppgifterna i passet gäller endast en person. Barn kan inte skrivas in i en vårdnadshavares pass.

Du kan endast resa med ett giltigt personligt pass (gäller även barn). Kontrollera i god tid före resan att ditt pass är giltigt. Res inte heller med ett trasigt eller skadat pass. Om du märker att ditt pass är trasigt eller skadat ska du vända dig till polisens serviceställe för tillstånd för ett nytt pass.

När du reser med pass måste personuppgifterna i passet (namn och personnummer) vara aktuella. Om du t.ex. byter efternamn på grund av äktenskap måste du förnya ditt pass. Om dina personuppgifter har ändrats, kontrollera med magistraten att uppgifterna har uppdaterats korrekt i befolkningsdatasystemet. Personuppgifterna i passet hämtas direkt från befolkningsdatasystemet.

Polisen utfärdar vanliga pass och sjömanspass. Ett pass kan av särskilda orsaker utfärdas provisoriskt (provisoriskt pass) eller temporärt (tillfälligt pass). Ett pass kan även beviljas enligt ett påskyndat förfarande (snabbpass/expresspass). I sådana fall är passet dyrare (se Serviceavgifter)

Det nya passet skickas i regel i ett förseglat kuvert direkt från passtillverkaren till den R-kiosk som är närmast den leveransadress som uppgetts, där passet sedan kan hämtas ut. Se Hur och var hämtar jag ut mitt nya pass?

Sidan med personuppgifter i ett biometriskt pass är försedd med ett mikrochip. Alla pass utfärdade efter den 21 augusti 2006 innehåller biometriska kännetecken (en ansiktsbild) lagrad i passets tekniska del, dvs. på mikrochipet. I pass utfärdade efter den 29 juni 2009 består de biometriska kännetecknen av innehavarens ansiktsbild och fingeravtryck.

Ett biometriskt pass gäller i regel i fem år.

På pärmen till ett pass med ett biometriskt kännetecken finns en symbol som anger detta. Giltiga pass utan mikrochip, dvs. pass utfärdade under tiden före biometriska pass, finns och används fortfarande.

Bild på ett pass

kuva


Mer information:

Se även:

Identitetskort som resedokument

 

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: