Tillstånd > Skjutvapentillstånd > Godtagbara användningssyften > Påvisande av användningssyftet
Kontakt informationPåvisande av användningssyftet

Då tillstånd ansöks för jakt eller sportskytte ska den sökande lämna en tillförlitlig utredning över sin hobby. Om sökanden har ett jaktkort eller ett medlemskort till en skytteförening ska han eller hon ha det med sig då han eller hon lämnar in sin tillståndsansökan.

Då tillstånd ansöks för att ha skjutvapen i arbetet ska den sökande lämna en utredning om att han eller hon genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet ska hanteras på ett säkert sätt och att han eller hon har godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete. Bland annat är ett intyg av arbetsgivaren ett bevis på detta.

Tillstånd att ha vapen eller vapendelar på ett museum eller i en samling kan bara beviljas vapensamlare som godkänts av Polisstyrelsen.

När tillstånd om förvaring som minnessak ansöks ska den sökande skriftligen framlägga de omständigheter på grund av vilka vapnet har ett särskilt affektionsvärde för honom eller henne.

Tillstånd för förvaring och transport kan meddelas en vårdnadshavare när den minderåriga person som står under dennes vårdnad samtidigt meddelas ett parallelltillstånd för det vapen vårdnadshavaren äger. I detta fall får vårdnadshavaren inte skjuta med vapnet själv.

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: