Tillstånd > Anmälan om allmän sammankomst
Kontakt informationAnmälan om allmän sammankomst

Senast sex timmar innan en allmän sammankomst ordnas utomhus på allmän plats skall arrangören lämna en muntlig eller skriftlig anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas.

Också en anmälan som lämnas senare kan anses giltig, om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning.

Anmälan kan också lämnas för en sådan demonstration som ordnas utomhus på allmän plats och vid vilken avsikten är att enbart framföra enskilda personers åsikter. På demonstrationen tillämpas i sådana fall bestämmelserna om allmänna sammankomster i lagen om sammankomster, med undantag för 5 §.

Vid anmälan om en offentlig sammankomst behövs:

  • en ifylld anmälan om ordnandet av en demonstration på allmän plats

    Anmälan om allmän sammankomst, elektronisk blankett

    » Serviceavgifter

  • Utskrift

    Share

    Sök på webbplatsen: