Pass > Indragning av pass
Kontakt informationIndragning av pass

Ett pass dras in om

 • innehavaren förlorar sitt finska medborgarskap eller befrias från detta
 • innehavaren anhåller om att hans eller hennes pass ska dras in
 • innehavaren anmäler att passet har förkommit eller stulits
 • vårdnadshavaren (eller socialnämnden) återtar sitt samtycke till pass för en minderårig
 • socialnämnden kräver att en omhändertagen minderårigs pass ska dras in
 • passet ska förstöras i enlighet med hittegodslagen.

Ett pass kan dras in om

 • passet innehåller ett uppenbart fel
 • passet har blivit fördärvat eller om anteckningarna i passet har ändrats eller om det innehåller andra anteckningar än sådana som en myndighet har gjort
 • det sedan passet utfärdats har framkommit omständigheter som vid prövning av pass sannolikt skulle leda till att pass förvägras
 • passet används av någon annan än den som det har utfärdats för
 • Befolkningsregistercentralen har återtagit ett certifikat
 • man har sannolika skäl att misstänka att innehavaren har avlidit i samband med en naturkatastrof eller någon annan katastrof eller till följd av ett brott.


Ett pass dras in av en polisinrättning eller av den myndighet som utfärdat passet. Det indragna passet omhändertas av myndigheten i fråga.

En person kan endast ha ett giltigt pass åt gången. När polisen eller en annan myndighet som utfärdar pass fattar ett nytt beslut om utfärdande av pass upphör det tidigare beslutet att gälla.

Utskrift

Share

Sök på webbplatsen: