Huumausainerikollisuus jatkaa kasvuaan Kaakkois-Suomessa

27.7.2021 11.50
Uutinen

Poliisi on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tilastot. Kaakkois-Suomessa huumausainerikollisuus jatkaa kasvuaan, ja jo kaksi kolmesta kiinni saadusta rattijuoposta ajaa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Olemme panostaneet paljon huumausainerikollisuuden torjuntaan niin valvonnan kuin rikostutkimuksen kautta. Tuloksia onkin tullut, sillä alueellamme on paljastettu merkittäviä rikoskokonaisuuksia.

Poliisi julkaisee vuosittain kaksi kertaa rikostilastojaan. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tilastot kertovat valtakunnallisesti rikoslakirikosten ja huumausainerikosten laskusta sekä kotihälytystehtävien määrän kasvusta. Myös lupapalveluiden kysyntä on kasvanut valtakunnallisesti suhteessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat pidentyneet - Poliisi

Kaakkois-Suomessa mennään osittain eri suuntaan. Meillä huumausainerikosten määrä on jatkanut edelleen kasvuaan. Esimerkiksi kaikista alueemme rattijuopumustapauksista 67 % on tapahtunut alkuvuoden aikana huumeiden tai huumeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen alaisena. Vuoden 2020 tilastojen vastaava osuus oli 58 %. 
Kotihälytystehtävien määrässä ei Kaakkois-Suomessa näy merkittäviä muutoksia viime vuoteen. Toimintavalmiusaikamme parantui entisestään kiireellisimpien tehtävien (A-luokan tehtävät) osalta: alkuvuodesta se oli 8,8 minuuttia.
Kaakkois-Suomessa poliisin myöntämien lupien määrä on laskenut voimakkaasti lukuun ottamatta henkilökortteja, joiden kysyntä on myös valtakunnallisesti ollut voimakkaassa kasvussa. 

Rikoslakirikosten määrässä lievää laskua, liikennerikosten määrä kasvussa

Rikoslakirikosten määrä on vähentynyt noin 2% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta liikennerikosten määrä on kasvanut 24,9 %.  Kasvua selittää liikenneturvallisuuden vaarantamisten sekä rattijuopumusten määrien kasvut. Rikoslajeittain omaisuusrikokset on vähentyneet 3,8 % sekä väkivaltarikokset 6,5 %. 
Huumausainerikosten määrä on jatkanut edelleen kasvua, vaikka jo viime vuoden tilastot olivat poikkeuksellisen synkät. Huumausainerikoksissa on kasvua noin 9,5 % verrattuna edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun. Huumausainerikoksista suurin osa muodostuu käyttörikoksista, jotka paljastuvat liikennevalvonnan yhteydessä. Kaikista rattijuopumustapauksista 67 % on tapahtunut huumeiden tai huumeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen alaisena. Vuoden 2020 tilastojen vastaava osuus oli 58 %.  
Olemme panostaneet paljon huumausainerikollisuuden torjuntaan niin valvonnan kuin rikostutkimuksen kautta. Kaakkois-Suomen poliisi on onnistunut paljastamaan isoja huumausaineisiin liittyviä rikossarjoja. Rikostutkintaa on kohdistettu lisäksi verkossa tapahtuvaan huumausainekauppaan. Poliisi on kohdistanut tänä vuonna valvontaa niin kadulla kuin verkossa tapahtuvaan huumausainekauppaan. 
- Tehostetun valvonnan tulokset ovat olleet alueellamme lupaavia, ja siihen tullaan panostamaan myös jatkossa.  Teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja pyrimme erityisesti vaikuttamaan nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn, toteaa rikosylikomisario Juha Junkkari.
Petosrikosten määrä kasvoi Kaakkois-Suomen alueella noin 7,3 %. Kasvua on erityisesti verkossa tapahtuneissa petoksissa. Kiristysrikokset kasvoivat merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittäneen osaltaan Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvät tapaukset, joita on kirjattu vielä tänäkin vuonna. Useat kiristystapaukset ovat tapahtuneet verkkomaailmassa. Tyypillisesti kiristäjä on saanut tai väittää saaneensa ilmoittajan tietokoneelta arkaluonteista materiaalia, jonka avulla hän kiristää uhriaan. 

Avointen rikosilmoitusten määrää pystytty vähentämään


Avointen rikostutkintojen määrää on pystytty hieman vähentämään alkuvuoden tilanteesta, jolloin niitä oli yhteensä 7300. Kesäkuun lopussa avoimia rikostapauksia oli yhteensä noin 6800 kpl. 
Valtakunnallisesti rikoslakirikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella. Kaakkois-Suomessa tutkinta-ajat ovat pidentyneet kesimäärin 42 vuorokaudella. Poliisi on pystynyt alkuvuoden aikana tutkimaan loppuun pitkään avoinna olleita rikostapauksia, mistä pitkälti johtuu kesimääräisen tutkinta-ajan kasvu.

Hälytystehtävien kokonaismäärässä ei muutosta


Hälytystehtävien kokonaismäärä pysynyt edellisen vuoden tasolla eikä kotihälytystehtävien määrässä ole Kaakkois-Suomessa juurikaan muutosta.
Poliisin kiireellisimpien tehtävien (A) toimintavalmiusaika on parantunut edellisestä vuodesta, toimintavalmiusaika on ollut näissä tehtävissä 8,8 minuuttia ja viime vuonna se oli 9,6 minuuttia. 

Poliisin myöntämien lupien määrä on laskenut voimakkaasti, vain henkilökorttien kysyntä kasvaa 


Henkilökortteja on myönnetty 37,7 % enemmän kuin viime vuonna. Henkilökortteja lukuun ottamatta poliisin myöntämien lupien tarve on vähentynyt koronapandemian aikana. Muiden myönnettyjen lupien määrä on vähentynyt 18,5 %, passien kysyntä on laskenut 4,3 % ja aselupien määrä 11 %. Turva-alan lupien kysyntä on pysynyt alueellamme ennallaan. Huumausaineiden käyttörikosten suuri kasvu alueellamme vaikuttaa myös poliisin lupavalvontaan erityisesti ajo-oikeuteen liittyvissä asioissa. 
Yleisötapahtumia ei ole voitu järjestää koronapandemian aikana ja matkustaminen on vähentynyt merkittävästi, mikä vaikuttaa poliisin myöntämien lupien laskuun. Koronarokotekattavuuden kasvaessa ja koronapandemian hiljalleen heiketessä on heinäkuun alusta lähtien ollut nähtävissä merkkejä yleisötapahtumien lisääntymisestä sekä lupahallinnon asiakaspalvelun vilkastumisesta ja kokonaisuutena poliisin myöntämien lupien määrä on kasvanut 8,40%.  

Kaikki poliisin tilastot tammi-kesäkuu 2021 löydät osoitteesta Tilastot - Poliisi

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tilastoihin pääset tutustumaan alla olevien linkkien kautta. Tilastot on julkaistu Excel-tiedostoina.

Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kymenlaakso Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
rikosasiat
tilastot
valvonta