Ilmoitus yleistiedoksiannosta 05.07.2023, POL-2023-92187

Julkaisuajankohta 5.7.2023 11.54

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 05.07.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-92187.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


AHLGREN, Roni A. (POL-2022-147031)
SUKUPOLVI, Timo P. M. (POL-2023-19335)
AGETHE, Jeremiah T. J. (POL-2023-141549)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:
Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:
lupasihteeri Jenni Elomaa

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto