Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Julkaisuajankohta 3.8.2022 9.58

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 3.8.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-95298.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Vantaan poliisiaseman lupapalveluissa on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Ahmad, Hussam M. POL-2022-66081
Eklund, Birgit M. POL-2022-66266
Heiskanen, Jonna M. POL-2022-74854
Huhtikangas, Roi R. POL-2022-67539
Johansson, Pentti J. POL-2022-67550
Kosonen, Teemu J. POL-2022-66239
Kumpulainen, Arttu S. POL-2022-44617
Kyander, Anne J. POL-2022-74868
Kärkkäinen, Mikko P. POL-2022-49030
Leskinen, Vilho O. POL-2022-67632
Lindroos, Jari T. POL-2022-66099
Lättilä, Jarmo J. POL-2022-67670
Niutanen, Oskari T. POL-2022-66194
Oldna, Jarmo POL-2022-67698
Sorvisto, Eino O. POL-2022-55614
Törrönen, Tomi T. POL-2022-66168
Wehlie, Mohamed A. 
Yasin, Mohamed H. 
Yletyinen, Tarja H. POL-2022-68387


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Vantaan poliisiasema, lupapalvelut
Ratatie 11 C 6. krs
01300 VANTAA

Aukioloaika:

Ma-to klo 8.00-16.15
Pe klo 9.00-16.15

Yhteyshenkilö:

Mari Savolainen, Lupa-asiantuntija


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Vantaa Yleistiedoksianto