Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-131498

13.10.2021 8.28

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.10.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-131498.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Itä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lu-pa-asioissa:


Lukkarinen Henna Helena, 2021/21944, 15.6.2021


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Itä-Suomen poliisilaitos
Joensuun poliisiasema
Pykäläkuja 1
80100 JOENSUU

Aukioloaika:

ma-pe klo 09:00 - 16:15


Yhteyshenkilö:

Irma Vierikko, puh. 0295 456 555

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Itä-Suomen poliisilaitos Joensuu Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto