Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Julkaisuajankohta 3.8.2022 10.19

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 3.8.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-95412.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Porvoon poliisilaitoksella lupapalveluissa on nähtävä-nä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Karivieri, Simo A. POL-2022-44738

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Porvoon poliisiasema, lupa-asiat
Tulliportinkatu 1
06100 PORVOO

Aukioloaika:

Ma-to klo 8.00-16.15
Pe klo 9.00-16.15

Yhteyshenkilö:

Maria Andersson, Lupa-asiantuntija


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Porvoo Yleistiedoksianto