Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-73378

Julkaisuajankohta 14.6.2022 15.11

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.6.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-73378.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Habibi, Siavash (5680/HH/000010/2021)
Sokka, Ari H. (5680/PH/000013/2022)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 2, 40100 JYVÄSKYLÄ


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Jyväskylä Sisä-Suomen poliisilaitos Tampere Yleistiedoksianto