Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2022-74984

Julkaisuajankohta 16.6.2022 14.28

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 16.6.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-74984.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Bruce, Mika T (POL-2022-18385)
Koivuaho, Hannu J (POL-2022-12738)
Riikonen, Max (POL-2021-172584)
Väisänen, Sakari (POL-2022-19707)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Tampereen pääpoliisiasema
Hatanpään valtatie 16, 33100 Tampere


Aukioloaika:
Ma, Ke - Pe 8.00 - 16.15
Ti 9.00 - 16.15


Yhteyshenkilö:
Puh. 0295445639


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto