Ilmoitus yleistiedoksiannosta

Julkaisuajankohta 21.9.2022 14.36

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.09.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-118893.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.09.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2022-118893.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lupa-asioissa:


Seuranen, Tanja J. (POL-2022-49471)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:
Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:
lupasihteeri Sari Kemppi

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto