Ilmoitus yleistiedoksiannosta 24.5.2023

Julkaisuajankohta 24.5.2023 14.09

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 24.5.2023. Ilmoituksen asianumero on POL-2023-70283.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä           14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä             koskeva päätös lupa-asiassa:


Lehtonen Kimmo T  (POL-2023-3637, 24.03.2023)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Saarijärven poliisiasema
Virastotie 4
43100 SAARIJÄRVI


Aukioloaika:
KE klo 8.30 -15.30

Yhteyshenkilö:
puh. 0295 414791


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Saarijärvi Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto