Ilmoitus yleistiedoksiannosta 5650/PE/000659/2021

24.11.2021 13.33

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosuvuilla 24.11.2021. Ilmoituksen asianumero on 5650/PE/000659/2021

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemalla on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavan henkilön koskeva päätös lupa-asioissa:

Zubitskyy Ivan, (Turku 5650/PE/000659/2021)


Päätös on nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Turun pääpoliisiasema
Eerikinkatu 40-42, A-porras
20100 TURKU

Avoinna:
ma - pe klo: 8.00 - 16.15

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Lupa-asiat ark. 9.00 - 11.00 puh. 0295 445 044

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lounais-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto