Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.07.2021.

21.7.2021 10.03

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.07.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-84818.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.07.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-84818.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksen, Hämeenlinnan poliisiasemalla  on nähtävänä 2 viikon ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavaa henkilöä koskeva päätös lupa-asioissa:


Koski, Joakim S. (POL-2021-3525)


Päätös on nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:
Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:
lupasihteeri Sari Kemppi

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto