Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.07.2021

22.7.2021 13.34

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.07.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-85535.

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.07.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-85535.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksen, Hämeenlinnan poliisiasemalla  on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Mohamud Hussein (POL-2020-77414)
Vaihoja Ville-Valtteri (POL-2020-86883)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:
Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:
lupasihteeri Sari Kemppi

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto