Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-111835

9.9.2021 15.22

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 9.9.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-111835.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:


Matero Perttu Eemeli, 5770/2522/2020, 21.4.2020.
Kyllönen Mika Herman, 5770/2520/2021, 19.4.2021.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema
Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto