Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-114898

13.9.2021 10.50

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.09.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-114898.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Rönkkö, Joni P.K. 5590/HE/000138/2021
Vaittinen, Visa V.V. 5590/HE/000142/2021
Joska Niko J.J. 5590/HA/010470/2021
Pihl, Sami P.A 5590/HA/016242/2021
Lehtonen Janne M. 5590/HA/014011/2021


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Lahden pääpoliisiasema
Esikuntakatu 4
15700 LAHTI

Aukioloaika:
ma-pe klo 08:00-16:15

Yhteyshenkilö:
Tiia Laristo, lupasihteeri


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Lahti Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto