Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-12060

9.2.2021 12.41

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 9.2.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-12060.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä yhden kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Seppälä, Jyrki Tapio Henrik, 2017/41543, 21.4.2020


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Oulun Poliisilaitos
Oulun keskustan Poliisiasema
Kirkkokatu 13
90100 OULU

Aukioloaika:
Arkisin klo 8.00 - 15.45

Yhteyshenkilö:
Maarit Repola


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto