Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-12398

5.2.2021 12.33

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 5.2.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-12398.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Shnoro Mika Markus Tauno, 5770/3181/2020, 11.9.2020.
Leinonen Milja Aino Mirjami, 5770/3528/2020, 17.11.2020.

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:


Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto