Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-130485

11.10.2021 12.59

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 11.10.2021 Ilmoituksen asianumero on POL-2021-130485

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Penttinen Niina M (POL-2021-47831)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Keuruun poliisiasema
Multiantie 7
42700 Keuruu

Aukioloaika:
Ti 9-12 ja 13-16.15
Ke, To 9-12 ja 13-15.30’
Ma ja Pe Suljettu

Yhteyshenkilö:
Puh.0295 414 822


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto