Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-13660

9.2.2021 12.54

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 9.2.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-13660.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Koponen Jarkko Erkki, 5770/3582/20, 28.11.2020.
Koponen Jarkko Erkki, 5770/3646/20, 10.12.2020.
Koponen Jarkko Erkki, 5770/3665/20, 17.12.2020.

Valtanen Petra Pauliina, 5770/3691/20, 23.12.2020.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:


Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto