Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-13755

16.2.2021 13.35

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 16.2.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-13755.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Hanhivaara, Seppo J A (12.05.2020)
Lohela, Eetu B (17.06.2020)
Peuna, Martti M (01.09.2020)
Saunavaara, Reijo T K (19.05.2020)
Turunen Jonna A, (22.04.2020)
Vähäkuopus, Pekka P (29.04.2020)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lapin poliisilaitos
Rovaniemen pääpoliisiasema
Hallituskatu 1 A
96100 Rovaniemi

Aukioloaika:
ma – ke, pe 08.00 – 16.15, to 09.00 – 16.15

Yhteyshenkilö:
Erja Eskola, lupa-asiantuntija 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Lapin poliisilaitos Rovaniemi Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto