Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-147589

16.11.2021 13.25

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 16.11.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-147589.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa: 

Moilanen, Ari Kalle Viljami 2021/47679,15.09.2021  
Jaakola, Erkki Juhani 5770/1225/2021, 22.06.2021 
Toska, Veijo Viljami Johannes 5770/1101/2021, 17.03.2021 
Poijula, Taneli Johannes 5770/1020/2021, 19.01.2021 
Poijula, Taneli Johannes 5770/1021/2021, 18.01.2021 
Nyström, Matti Juhani 5770/1015/2021, 20.01.2021 
Puurunen, Niko Mikael 5770/1300/2021, 31.08.2021 
Honkanen, Ville Eemeli 5770/1305/2021, 16.9.2021 
Viitala, Elias Artturi 5770/1324/2021, 19.9.2021 

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 09.00 -15.45 osoitteessa 

Oulun poliisilaitos 
Pudasjärven poliisiasema 

Jukolantie 1 
93100 Pudasjärvi 


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 
Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Irja Manninen

Oulun poliisilaitos Pudasjärvi Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto