Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-14902

15.2.2021 14.51

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 15.02.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-14902.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Kalasa Wa Ngoyi, Doddy 5590/HE/000354/2020
Mattila, Jouni P. A. 5590/PH/000035/2020
Rosti, Joona E. 5590/HE/000382/2020
Virtanen, Marjukka M. 5590/PH/000042/2020


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Lahden pääpoliisiasema
Esikuntakatu 4
15700 LAHTI


Aukioloaika:
ma-pe klo 08:00 - 16:15


Yhteyshenkilö:
Miia Kortelainen, lupasihteeri


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Hämeen poliisilaitos Lahti Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto