Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-149604

17.11.2021 12.04

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 17.11.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-149604.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Helsingin poliisilaitos poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat pää-tökset lupa-asioissa:

Ahvenainen, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-66102
Airaksinen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-101811
Al Nadawi, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-128787
Bakhia, G. Päätös ajo-oikeusasiassa 10.10.2019
Blomerus, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-44023
Blomster, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-102019
Enroth, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-84062, POL-2021-104326 ja POL-2021-76182
Faisal, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-79175
Fernandez Garcia, D. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-77730
Gaislers, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-51063
Hagert, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-109807 ja POL-2021-89291
Hälli, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-95386
Hätönen, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-90983 ja POL-2021-122365
Jaakola, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-53712
Juha, S-J. Kuulemiskirje 13.09.2021
Juselius, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-83635
Jürgenson, I. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-106627
Järvinen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-101160
Karppinen, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-105447
Koskinen, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-89531
Kurppa, R. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-36477
Kurppa, R. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-81152
Kuusi, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-45882
Kääriä, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-99839
Laaksonen, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-41501
Lagerroos, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-64747
Laitinen, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-84258 ja POL-2021-85017
Laurimäe, C. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2020-78301
Lehtimäki, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-51055
Lindeman, L. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-23319 ja POL-2021-23727
Lindeman, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-123950
Manolarou, I. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-103438
Meeras, Ü. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2020-66033
Melnikov, I. Päätös ajo-oikeusasiassa 01.08.2019
Merinen, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-3925
Mohamed Abdi, J. Kuulemiskirje 19.04.2021
Montonen, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-78297
Multanen, M. Kuulemiskirje 01.10.2021
Munter, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-96137
Myllynen, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-75836
Nappi, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-86054
Nikkanen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-67252
Nivalainen, M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-107115
Nurmand, R. Kuulemiskirje 19.04.2021
Ojalepp, P. Kuulemiskirje 05.10.2021
Oksa, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-72550
Oll, E. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-110885
Oroza Ahonen, J.. Kuulemiskirje 01.10.2021
Orädd, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-92304
Paananen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-101693
Partanen, L. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-6216
Piippo, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-91408
Pikkor, K-K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-113738
Pohjola, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-88886
Raag, E. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-75837
Puotinen, P. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-99810 ja POL-2021-109297
Roots, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-90247
Ruotsalainen, J. Kuulemiskirje 14.09.2021
Saavalainen, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-101949
Saleem, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-87454
Salo, K. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-3286
Salovaara, C. Kuulemiskirje 14.09.2021
Saxelin, S. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-84416
Segercrantz, M-A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-84470
Selling, E. Kuulemiskirje 19.10.2021
Shumskyy, V. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-93188
Siimes, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-91909
Svahn, C. Kuulemiskirje 11.10.2021
Svart, T. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-40470
Talib, H. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-93371
Talvensaari, M-M. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-52042
Teever, U. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-97652
Tretjakovs, V. Kuulemiskirje 23.09.2021
Trubilko, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-130882
Tuominen, I. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-90703
Tuononen, S. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-89327
Tsarotskin, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-77839
Törmänen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-132259
Vainio, L. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-78075
Vertanen, O. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-65957
Vettenranta, K. Kuulemiskirje 01.10.2021
Väinsalu, A. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-96857
Väisänen, J. Päätös ajo-oikeusasiassa POL-2021-105616


 
Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Helsingin poliisilaitos
Pasilanratio 11
00240 Helsinki

Aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-16.15


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Helsingin poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto