Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-150867

25.11.2021 13.14

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 25.11.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-150867.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Pohjanmaan poliisilaitoksella on nähtävänä 14 vuorokauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Huunan-Seppälä, Eila Hannele. POL-2021-33001 6.4.2021


Heikkinen, Ari Juhani. Päätös ajo-oikeusasiassa 29.1.2021


Selkämaa, Mika Kristian. POL-2020-63046 2.11.2020


Yli-Koski, Eetu Petteri. Päätös ajo-oikeusasiassa 31.7.2020


Koivukangas, Mika Sakari. Päätös ajo-oikeusasiassa 29.6.2020


Tuomisto, Aino Sinikka. Päätös ajo-oikeusasiassa 7.4.2020


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:


Pohjanmaan poliisilaitos
Seinäjoen poliisiasema
Juhonkatu 4
60320 SEINÄJOKI

Aukioloaika:
Ma-pe klo 09.00 - 15.00

Yhteyshenkilö:
Ylikonstaapeli Jaakko Nygård
Lupa-asiantuntija Ulla Niemi


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Pohjanmaan poliisilaitos Seinäjoki Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto