Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-169016

3.1.2022 16.14

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 03.01.2022. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-169016.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Rizgar Abdulla Sharokhi, 5770/3094/2021, 10.8.2021.
Hyttinen Pentti Olavi, 5770/3131/2021, 19.8.2021.

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema
Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto