Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-18548

22.2.2021 9.29

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.02.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-18548.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päi-vän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätök-set lupa-asioissa:


Keituri Mikko J (09.11.2020)
Sillanpää Tessi H H (09.11.2020)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen Poliisilaitos
Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 2
40100 Jyväskylä


Aukioloaika:
Ma, Ke-Pe 8.00 - 16.15
Ti 9.00 - 16.15


Yhteyshenkilö:
Puh. +358 407605905


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta

Jyväskylä Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto