Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-18584

22.2.2021 10.14

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 22.02.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-18584.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päi-vän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätök-set lupa-asioissa:


Aarnio Teemu E (12.11.2020)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Tampereen pääpoliisiasema
Hatanpään valtatie 16, PL 147
33101 Tampere


Aukioloaika:
ma, ke, to, pe 08.00 - 16.15
ti 09.00 - 16.15


Yhteyshenkilö:
puh. +358 407605905


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Sisä-Suomen poliisilaitos Tampere Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto