Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-19266

23.2.2021 15.34

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 23.02.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-19266.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset: 

Karppinen Hemmi Rikhard 5770/1264/2020 
Karppinen Hemmi Rikhard 2020/15198 
Multasniemi Tino Allan Robert 2020/67927 
Uusitalo Saku Santeri 2019/5218 
Kuusela Aino Jenni Amanda 5770/1509/2020 
Kuusela Aino Jenni Amanda 5770/1508/2020 


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.00 osoitteessa: 

Oulun poliisilaitos 
Kuusamon poliisiasema 
 
Kitkantie 28 
93600 Kuusamo 


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 
 

Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Irja Manninen

Kuusamo Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto