Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-3437

14.1.2021 10.46

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.1.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-3437

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.1.2021.
Ilmoituksen asianumero on POL-2021-3437.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen Porin poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Jääskeläinen Eduard, 1029/2019
Jänismäki Harri Juhani, 1274/2019


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Porin poliisiasema
Satakunnankatu 5
28100 PORI

Aukioloaika:
Ma - pe klo 8:00 - 16:15

Yhteyshenkilö:
Lupasihteeri Teija Huhtanen


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Pori Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto