Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3437

14.1.2021 10.46

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3437

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer POL-2021-3437

Som offentlig delgivning meddelas att på Björneborgs polisstation finns tillgänglig i 14 da-gar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angåen-de följande personer:

Jääskeläinen Eduard, 1029/2019
Jänismäki Harri Juhani, 1274/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Björneborgs polisstation
Satakunnankatu 5
28100 BJÖRNEBORG

Öppettider:
mån. - fre. kl. 8:00 - 16:15

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Pori
delgivande
verbal kommunikation