Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-34480

1.4.2021 10.57

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 01.04.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-34480.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päi-vän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätök-set lupa-asioissa:


Tarhanen Riku R S (04.01.2021)
Ahonen Mariliina E (14.12.2020)
Tupamäki Mikke A (28.12.2020)
Mikkonen Pasi M M (31.12.2020)
Rissanen Martti T (22.01.2021)


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen Poliisilaitos
Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 2
40100 Jyväskylä


Aukioloaika:
Ma, Ke-Pe 8.00 - 16.15
Ti 9.00 - 16.15


Yhteyshenkilö:
Puh. +358 407605905


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.

Jyväskylä Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto