Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-35748

8.4.2021 8.37

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 8.4.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-35748.

Ilmoitus

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 08.04.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-35748.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Hämeen poliisilaitoksen, Hämeenlinnan poliisiasemal-la poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:


Vartiainen, Jaakko M (POL-2020-47076)
Jokinen, Miika TO (POL-2020-51193)
Pietiläinen, Jussi (POL-2020-41547)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Hämeen poliisilaitos
Hämeenlinnan poliisiasema
Hattelmalantie 2, 13100 HÄMEENLINNA

Aukioloaika:
Ma-pe 08.00-16.15

Yhteyshenkilö:
lupasihteeri Sari Kemppi

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Hämeen poliisilaitos Hämeenlinna Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto