Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-3600

14.1.2021 14.30

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.1.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-3600

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 14.1.2021.
Ilmoituksen asianumero on POL-2021-3600

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lounais-Suomen Rauman poliisilaitoksella on nähtä-vänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koske-vat päätökset lupa-asioissa:


Erkkilä Aleksi Olavi, 75/2019
Immonen Jussi Ensio Wilhelm, 176/2017
Kaija Petri Ismo Juhani, 281/2016
Mäkelä Jari Antero, 244/2020
Saari Manu Juhani, 528/2020
Salmela-Mattila Taina Charlotta, 681/2019
Silainen Raimi Juhani, 80/2018
Sychold Niko Alexander, 212/2019


Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lounais-Suomen poliisilaitos
Rauman poliisiasema
Aittakarinkatu 21
26100 RAUMA

Aukioloaika:
Ma - pe 9:00 - 16:00

Yhteyshenkilö:
Lupasihteeri Teija Huhtanen


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkai-semisajankohdasta.
 

Lounais-Suomen poliisilaitos Rauma Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto