Meddelande av offentlig delgivning POL-2021-3600

14.1.2021 14.30

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Meddelandets diarienummer är POL-2021-3600

Meddelande av offentlig delgivning har publicerats på polisens webbsida 14.1.2021. Med-delandets diarienummer är POL-2021-3600

Som offentlig delgivning meddelas att på Raumo polisstation finns tillgänglig i 14 dagar från och med publiceringen av detta meddelande beslut om tillståndsärenden angående följande personer:


Erkkilä Aleksi Olavi, 75/2019
Immonen Jussi Ensio Wilhelm, 176/2017
Kaija Petri Ismo Juhani, 281/2016
Mäkelä Jari Antero, 244/2020
Saari Manu Juhani, 528/2020
Salmela-Mattila Taina Charlotta, 681/2019
Silainen Raimi Juhani, 80/2018
Sychold Niko Alexander, 212/2019


Besluten finns tillgängliga på adressen:
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
Raumo polisstation
Aittakarinkatu 21
26100 RAUMO

Öppettider:
mån. - fre. kl. 9:00 - 16:00

Kontaktperson:
Sekretera Teija Huhtanen


Delfående anses ha ägt rum sju dagar efter tidpunkten för publiceringen av detta medde-lande.
 

Offentlig delgivning Polisinrättningen i Sydvästra Finland Rauma
delgivande
verbal kommunikation