Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-36640

12.4.2021 11.22

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 12.4.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-36640.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Mäntylä Ville-Antti, 5770/2304/2021, 4.3.2021.
Moilanen Riikka Johanna, 5770/2286/2021, 2.3.2021.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto