Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-37840

13.4.2021 15.31

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 13.04.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-37840.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Lapin poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Kustula, Tapio J,  (15.07.2020)
Nurmela, Kirsi H,  (22.10.2020)
Oinas, Mikko A,    (27.08.2020)
Haapa Mikko I J,  (18.11.2020)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Lapin poliisilaitos 
Rovaniemen pääpoliisiasema 
Hallituskatu 1 A 
96100 Rovaniemi 

Aukioloaika:
ma - ke, pe 08.00 - 16:15, to 09.00 - 16.15 

Yhteyshenkilö:
Erja Eskola, lupa-asiantuntija 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen 
julkaisemisajankohdasta.

Lapin poliisilaitos Rovaniemi Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto