Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-41071

21.4.2021 14.40

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 21.4.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-41071.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Valtanen Petra Pauliina, 5770/2209/2021, 20.2.2021.
Valtanen Petra Pauliina, 5770/2199/2021, 20.2.2021.
Haidari Siamak, 5770/3538/2020, 18.11.2020.
Tiikkaja Jonne Tauno Kalervo, 5770/2340/2021, 15.3.2021.
Smirnov Juri, 5770/2267/2021, 1.3.2021.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:


Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto