Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-4714

27.1.2021 12.19

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 27.01.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-4714.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

 

Seiteri, Pekka Juhani, 2018/69753, 28.12.2018

Seiteri, Pekka Juhani, 5770/1229/2020, 14.5.2020

Korhonen, Jukka Petteri, 2020/61306, 7.10.2020

Mansikka, Aino Emilia, 5770/1477/2019, 22.11.2019

Korkman, Mikael Richard, 5770/1296/2019, 16.7.2019

 

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.00 osoitteessa:

 

Oulun poliisilaitos

Kuusamon poliisiasema

 

Kitkantie 28

93600 Kuusamo

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

 

Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Irja Manninen

Kuusamo Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto