Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-60565

26.5.2021 9.28

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 26.05.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-60565.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Lindgren Leif Allan Richard, 5770/1088/21.

Korhonen Jukka Petteri, 2021/13401.


Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:

Oulun poliisilaitos
Kuusamon poliisiasema

Kitkantie 28 
93600 Kuusamo

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa Marko Airisniemi.

Kuusamo Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto