Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-68704

10.6.2021 11.57

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivulla 10.6.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-68704.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

ANGHELINA Daniel, Päätös 10130/140/2010
RUDNIK Jaroslaw, Päätös14156/140/2011
VIIRA Karli, Päätös 13966/140/2011
KUKK Mati, Päätös 1860/140/2012
HUUM Kaupo, Päätös 1855/140/2012
PÖDER Aivar, Päätös 9406/140/2014
LIEPINA-VALJUSA Inese, Päätös 872/140/2015
BLEJA Krystian, Päätös 5378/140/2016

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Espoon pääpoliisiasema
Nihtisillankuja 4
02631 Espoo

Aukioloaika:
ma-pe kello 08.00-16.15

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Espoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto