Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-81249

12.7.2021 10.14

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 12.7.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-81249.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Sisä-Suomen poliisilaitoksella on nähtävänä 14 päivän ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta lukien seuraavia henkilöitä koskevat päätökset lupa-asioissa:

Hankonen, Matti S (2021/18719)

Päätökset ovat nähtävillä osoitteessa:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Jyväskylän poliisiasema
Urhonkatu 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Aukioloaika:
ma, ke-pe 8.00 - 16.15
ti 9.00 - 16.15

Yhteyshenkilö:
puh. +358 407605905

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Jyväskylä Sisä-Suomen poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto