Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-92003

10.8.2021 15.40 | Julkaistu suomeksi 10.8.2021 klo 15.40

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 10.08.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-92003.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on ollut takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajia tai muita, joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kolmen (3) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5770/R/1960/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Reppu, THE NORTH FACE (omistaja Honkanen, Jaakko Olavi s. 18.10.1985)

2. Rikosilmoitus 5770/R/4529/21, pakkokeino TVP1
kuulutettavana oleva omaisuus:
Pakettiauto, VW TRANSPORTER rek.no FCF-318 (omistaja Tyni, Anssi Juho Sakari s. 22.11.1997)
Avain, VW TRANSPORTER rek.no FCF-318 (omistaja Tyni, Anssi Juho Sakari s. 22.11.1997)

3. Rikosilmoitus 5770/R/14377/21, pakkokeino TVP2
kuulutettavana oleva omaisuus:
Ajoneuvo, VOLVO 850 rek.no CCB-641 (omistaja Patjas, Valtteri Juhani s. 15.05.1999)

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL 45, 90101 OULU tai sähköpostitse [email protected] Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Oulu Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto