Ilmoitus yleistiedoksiannosta POL-2021-924

7.1.2021 10.48

Ilmoitus yleistiedoksiannosta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 7.1.2021. Ilmoituksen asianumero on POL-2021-924.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on nähtävänä 1 kuukauden ajan tämän ilmoituksen julkaisemisesta seuraavia henkilöitä koskevat lupapäätökset:

Salmela Arttu Antero Aleksi, 5770/2557/2020, 29.4.2020.
Piirainen Teemu Mikael, 2020/31575, 2.7.2020.

Päätökset ovat nähtävillä arkisin klo 9.00 - 15.45 osoitteessa:


Oulun poliisilaitos
Kajaanin poliisiasema

Lönnrotinkatu 2 a
87100 Kajaani


Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.


Lisätietoja asiassa antaa lupaesimies Anna Karppinen.

Kajaani Oulun poliisilaitos Yleistiedoksianto
sanallinen viestintä
tiedoksianto